Bankovní identita

Přednášející


Josef Donát
partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL

Josef Donát

JUDr. Josef Donát, LLM, držitel prestižního ocenění Právník roku v oblasti práva ICT za rok 2014, je vedoucím specializace Právo ICT advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Ve své praxi se dlouhodobě věnuje rozsáhlým projektům v oblasti outsourcingu IT, cloud computingu, ochrany osobních údajů, elektronického dokazování, kybernetické bezpečnosti a dodávek informačních systémů. V poslední době se intenzivně věnuje dopadům nařízení GDPR a eIDAS do našeho právního prostředí a oblasti e-commerce. Vedl týmy například při přípravě smluvní dokumentace pro rozsáhlý outsourcing datových center, implementaci cloudových aplikací v bankovním sektoru, vyjednával zásadní smlouvy pro významného mobilního virtuálního operátora v České republice anebo hned pro dvě ze tří nejvýznamnějších bank v České republice poskytoval právní podporu při určování prvků kritické informační infrastruktury dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Je hlavním autorem komentáře k nařízení eIDAS (C.H.Beck, 2017), unikátní publikace Právo v síti: průvodce právem na internetu (C.H.Beck, 2016) a spoluautorem dalších odborných publikací, např. publikace Základy práva informačních technologií (Wolters Kluwer, 2013).

Petr Kuchař
ředitel odboru Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra

Petr Kuchař

Ing. Petr Kuchař vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze. V roce 1991 začátek podnikání, v roce 1992 spoluzaložil dnešní ABRA Software a.s., jednoho z velkých českých producentů ekonomického software pro firmy a podnikatele. Pracoval na vývoji několika řad sw ABRA v mnoha technických i manažerských rolích, naposledy jako ředitel pro strategické zákazníky. Během podnikání od roku 2007 členem ŘV a později i členem představenstva SPIS (dnes ICT Unie). Zakladatel a vedoucí pracovní skupiny pro Elektronické standardy výměny dat v ICTU, která stojí za českým národním standardem elektronické fakturace ISDOC. Od roku 2010 člen Mnohostranného národního fóra pro elektronickou fakturaci, zástupce České republiky v Evropském fóru pro elektronickou fakturaci. V listopadu 2014 opouští pozice v ABRA Software i ICT Unii a přijímá výzvu náměstka Ministerstva vnitra pracovat v roli Hlavního architekta eGovernmentu. Českou veřejnou správu chce posunout dopředu tím, že spolu s kolegy z odboru Hlavního architekta MV (OHA) definoval prováděcí dokumenty k Informační koncepci ČR, zejména Národní architektonický plán, a díky kompetencím OHA při schvalování výdajů na ICT dle zákona č.365/2000 i usnesení vlády č.12/2020 aplikuje jednoznačný výklad základních principů českého eGovernmentu na všechny projekty ICT, které od února 2020 musí mít jeho souhlasné stanovisko. Problematika elektronické identity a také elektronických identifikátorů fyzických osob patří mezi jeho hlavní profesní témata.

Jan Tomíšek
Partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL

Jan Tomíšek

Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E se věnuje právnímu poradenství zejména v oblastech softwarového práva, cloud computingu, ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a elektronických transakcí. Vedle působení v advokacii je externím doktorandem na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde pravidelně vyučuje zejména témata softwarového práva a ochrany osobních údajů. Jan je absolventem Právnické fakulty, Fakulty informatiky a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Kromě práva studoval kybernetickou bezpečnost a management. Je certifikovaným profesionálem v ochraně soukromí (CIPP/E) a držitelem ocenění Právník roku v kategorii Talent roku za rok 2016.

Jan Blažek
Člen představenstva, Bankovní identita a.s.

Jan Blažek

Jan Blažek, ředitel společnosti Bankovní identita, a. s. je jedním nositelů myšlenky BankID a u zavádění BankID na český trh je od samého počátku. Dříve působil 6 let v Československé obchodní bance jako programový manažer, kde vedl zejména projekty týkající se elektronické identifikace. V pražské pobočce společnosti Accenture se více jak 10 let věnoval projektům v oblasti finančních služeb a telekomunikací.

Petr Michalík
Solution Architect, Bankovní identita a.s.

Petr Michalík

Petr Michalík digitální pankáč a API evangelista zároveň jeden ze solution architektů řešení Bankovní identity. Více jak 18 let působí v České spořitelně, poslední roky jako designer Open Bankingu. Od roku 2017 vede pracovní skupinu ČBA pro Český Open Banking Standard, jehož součástí je poskytování Bankovní identity. V roce 2018/19 zastupoval ČR v pracovní skupině EBA pro problematiku PSD2 API služeb.

Radek Teichmann
technický ředitel MoroSystems s.r.o.

Radek Teichmann

Radek Teichmann je technickým ředitelem vývojářské firmy MoroSystems, která je jedním z prvním implementačních partnerů bankovní identity v Česku. Je zodpovědný za FinTech divizi vývoje software a má dlouholeté zkušenosti s vedením dodávek platebních a transakčních systémů pro významné klienty od Evropy až po Austrálii a USA. Radek je aktivním popularizátorem BankID, protože věří, že technologie by měly hlavně zjednodušovat život lidem.

Jan Maděra
vedoucí odboru financování a treasury, Pražská plynárenská, a. s.

Jan Maděra

Jan Maděra se dlouhodobě pohybuje v oblasti treasury pro korporace energetického sektoru. Ve společnosti Pražská plynárenská, a.s. pracuje od roku 2016 a během svého působení implementoval Treasury management systém pro řízení cash flow celého koncernu PP, podílel se na rozvoji oblasti e-commerce a nyní zajišťuje implementaci bankovní identity pro zákaznický portál Moje PPAS.

Radomír Pravda
Sales manager, MONET+

Radomír Pravda

Ve společnosti MONET+ se poslední 2 roky intenzivně věnuje tématům spojeným s implementací řešení v oblasti klientské autentizace a autorizace. K profesnímu posunu ve specializaci na implementaci bankovní identity pro veřejnoprávní i soukromoprávní sektor vedla možnost jejího využití, jako prostředku ověření v bankovním i mimobankovním prostředí. Dále se zabývá úlohami zabezpečení mobilních a webových aplikací s využitím standardů federace identity, aplikací postavených na využití API a zabezpečení identity klienta. Je součástí vývojového a implementačního týmu modulárního systému společnosti MONET+ - platformy pro zabezpečení přístupu uživatelů k webovým a mobilním bankovním aplikacím.

Partneři konference

Hlavní partneři
Partneři
Mediální partneři

Pořadatel

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.