Bankovní identita srozumitelně a prakticky

Program konference

09:00 - 09:15
Petr Kuchař | Bankovní identita a NIA
Příspěvek bude krátkým vstupem do tématu vztahu bankovní identity a Národní identitní autority. Oba světy budou dány do souvislosti s důrazem na uživatelský zážitek klienta. Současně bude uveden aktuální výčet státních prostředků elektronické identity včetně počtu vydaných kusů, dále výčet existujících soukromoprávních prostředků a také výhled do budoucna v této oblasti. V závěru příspěvku bude prezentován návrh řešení ztotožňování fyzických osob pro soukromý sektor v souvislosti s nastoupenou problematikou útlumu rodných čísel.
Příspěvek bude krátkým vstupem do tématu vztahu bankovní identity a Národní identitní autority. Oba světy budou dány do souvislosti s důrazem na uživatelský zážitek klienta. Současně bude uveden aktuální výčet státních prostředků elektronické identity včetně počtu vydaných kusů, dále výčet existujících soukromoprávních prostředků a také výhled do budoucna v této oblasti. V závěru příspěvku bude prezentován návrh řešení ztotožňování fyzických osob pro soukromý sektor v souvislosti s nastoupenou problematikou útlumu rodných čísel.
09:15 - 10:15
Josef Donát | Co to je bankovní identita a jak bude fungovat?
Příspěvek vás seznámí s bankovní identitou od základů a zaměří se na nejčastější nejasnosti. Dozvíte se, co konkrétně přináší nová legislativa, jaké služby budou moci banky nabízet a jakou cestou budou tyto služby dostupné pro veřejný a soukromý sektor. Příspěvek také vysvětlí, jak spolu (ne)souvisí poskytování bankovní identity a přístup bank do základních registrů či jakou bankovní identitu mohou získat klienti bank, kteří byli při založení účtu identifikování pomocí tzv. korunové platby. Můžete se těšit na srozumitelné a praktické shrnutí toho, co bankovní identita přináší, zasazené do souvislosti dalších zásadních změn v českém eGovernmentu spojených se zákonem o právu na digitální služby.
Příspěvek vás seznámí s bankovní identitou od základů a zaměří se na nejčastější nejasnosti. Dozvíte se, co konkrétně přináší nová legislativa, jaké služby budou moci banky nabízet a jakou cestou budou tyto služby dostupné pro veřejný a soukromý sektor. Příspěvek také vysvětlí, jak spolu (ne)souvisí poskytování bankovní identity a přístup bank do základních registrů či jakou bankovní identitu mohou získat klienti bank, kteří byli při založení účtu identifikování pomocí tzv. korunové platby. Můžete se těšit na srozumitelné a praktické shrnutí toho, co bankovní identita přináší, zasazené do souvislosti dalších zásadních změn v českém eGovernmentu spojených se zákonem o právu na digitální služby.
10:15 - 10:45
Radek Horáček | Napojení na NIA - jaké jsou požadavky pro akreditaci systémů eID
Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA) umožňuje kromě státních orgánů napojit na systém NIA rovněž soukromoprávní subjekty, kterým byla udělena akreditace pro správu systému eID podle zákona o elektronické identifikaci. Žadatelem o akreditaci může být jakákoliv osoba splňující podmínky zákona o elektronické identifikaci, od 1. ledna 2021 na základě novely zákona o bankách nově i banky. V příspěvku budou představeny požadavky, které musí žadatel splnit, aby Ministerstvo vnitra mohlo rozhodovat o udělení akreditace. Napojení na NIA i samotný proces akreditace je komplexní proces, proto zazní i doporučení ke lhůtám či požadovaným podkladům.
Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA) umožňuje kromě státních orgánů napojit na systém NIA rovněž soukromoprávní subjekty, kterým byla udělena akreditace pro správu systému eID podle zákona o elektronické identifikaci. Žadatelem o akreditaci může být jakákoliv osoba splňující podmínky zákona o elektronické identifikaci, od 1. ledna 2021 na základě novely zákona o bankách nově i banky. V příspěvku budou představeny požadavky, které musí žadatel splnit, aby Ministerstvo vnitra mohlo rozhodovat o udělení akreditace. Napojení na NIA i samotný proces akreditace je komplexní proces, proto zazní i doporučení ke lhůtám či požadovaným podkladům.
10:45 - 10:55
Přestávka
10:55 - 11:40
Kateřina Špániková | Potenciál bankovní identity pro digitalizaci firem
Bankovní identita přinese již brzy unikátní možnost digitalizovat a rapidně zjednodušit komunikaci se zákazníky a partnery a též digitalizovat nabídku a distribuci produktů v soukromém sektoru. Zároveň bankovní identita přinese zajímavé možnosti úspor co se týče interních procesů. Chcete být již od počátku u toho a vytěžit z této možnosti maximum? Pak se neváhejte připojit na prezentační blok PwC a související panelovou diskuzi, v rámci kterých Vás seznámíme s očekávaným průběhem implementace bankovní identity v ČR, inspirativními success stories ze zahraničí a především Vám představíme možnosti, jak můžete z bankovní identity těžit i Vy!
Bankovní identita přinese již brzy unikátní možnost digitalizovat a rapidně zjednodušit komunikaci se zákazníky a partnery a též digitalizovat nabídku a distribuci produktů v soukromém sektoru. Zároveň bankovní identita přinese zajímavé možnosti úspor co se týče interních procesů. Chcete být již od počátku u toho a vytěžit z této možnosti maximum? Pak se neváhejte připojit na prezentační blok PwC a související panelovou diskuzi, v rámci kterých Vás seznámíme s očekávaným průběhem implementace bankovní identity v ČR, inspirativními success stories ze zahraničí a především Vám představíme možnosti, jak můžete z bankovní identity těžit i Vy!
11:40 - 13:00
Jan Blažek, Filip Haering, Martin Sládeček, Jan Tomíšek, Kateřina Špániková, Filip Návrat | Panelová diskuse: Bankovní identita pro soukromý sektor
Kdy společnosti a uživatelé mohou začít využívat Bank ID? Z čeho vychází iniciativa bankovní identity? Inspirovala se někde v zahraničí? Co to přinese mě jako občanovi? K čemu všemu to budu moci využít? Co z toho budou mít banky? Jaký rozsah služeb lze očekávat? Co to přinese společnostem? Jaké klíčové výhody bankovní identita poskytne těm Service providerům, kteří se ji rozhodnou využít? O co naopak ostatní mohou přijít? Kde nalézt díky bankovní identitě největší oblasti možných úspor pro společnosti?
Kdy společnosti a uživatelé mohou začít využívat Bank ID? Z čeho vychází iniciativa bankovní identity? Inspirovala se někde v zahraničí? Co to přinese mě jako občanovi? K čemu všemu to budu moci využít? Co z toho budou mít banky? Jaký rozsah služeb lze očekávat? Co to přinese společnostem? Jaké klíčové výhody bankovní identita poskytne těm Service providerům, kteří se ji rozhodnou využít? O co naopak ostatní mohou přijít? Kde nalézt díky bankovní identitě největší oblasti možných úspor pro společnosti?

Pořadatel

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.